Training Leiding geven aan jezelf volgens sociocratische principes

€ 990,00

Training Leiding geven aan jezelf volgens sociocratische principes

€ 990,00

‘Een mens wordt een mens door andere mensen’ Desmond Tutu

Beschrijving
Als je wilt leren om beter leiding te geven aan je eigen ontwikkeling, gebaseerd op gelijkwaardigheid, dan is deze training interessant voor je. Je leert je eigen besluitvorming zo vorm te geven dat je volledig staat achter de dingen die je doet..

 

De training van vier dagdelen biedt handvatten voor en inzichten in:

  • jouw persoonlijke ontwikkeling 
  • je functioneren in een sociocratische kring 
  • leiding geven op basis van gelijkwaardigheid 

 

De bijeenkomsten zijn vooral praktisch van aard. Aan de hand van het bespreken van een concrete vraag in een kring krijg je beter zicht op jouw manier van leiding geven aan jezelf. Ook het ondersteunen van anderen bij hún kringproces wordt meerdere malen geoefend.

 

Na aanmelding krijg je een vragenformulier toegestuurd en een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek van een half uur, via telefoon, Skype of Zoom. Doel hiervan is om de verwachtingen vooraf goed op elkaar af te stemmen. 

 

Na de training 

Wanneer je een uitdaging tegenkomt of een probleem ervaart, ben je in staat om hulp van je omgeving toe te laten zonder dat je de regie over jezelf kwijt raakt. Samen met anderen ontdek je antwoorden die in jezelf al aanwezig zijn. Je leert leiding te geven aan de verschillende kanten van jezelf en je laat deze op een gelijkwaardige wijze met elkaar ‘samenwerken’. Beslissingen neem je met respect voor anderen én voor jezelf. Je krijgt ondersteuning je bij het formuleren van je persoonlijke visie, missie en doelstelling. Je leert ook hoe je als lid van een persoonlijke topkring een ander kunt helpen bij een uitdaging of vraag, zonder de regie van die ander over te nemen. 

 

Voor wie

De training is bedoeld voor iedereen die zichzelf verder wil ontwikkelen in verbinding met een sociocratische context. Gelijkwaardigheid van deelnemers en begeleiders is daarbij het uitgangspunt. Voorwaarde voor deelname is dat je de training kennismaken met (online) sociocratisch vergaderen hebt gevolgd. 

 

Data en locatie

Data en locatie worden nader bepaald. Idee is om in het najaar 2020 te starten. Tussen de bijeenkomsten zit iedere keer één à twee weken. 

 

Nadere informatie

 

Bel of mail me gerust voor nadere informatie via agnes@goldenbeldadvies.nl of 06-26848213