Tips

Op deze pagina vind je tips en achtergrondinformatie ter verdieping.  

Sociocratie

Met de Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM) worden besluiten genomen op basis van gelijkwaardigheid van individuen, ongeacht verschillen in achtergrond, rol, etc. Dit gaat samen met behoud van de voordelen van hiërarchie in de uitvoering (doelmatigheid, snelheid, slagvaardigheid en effectiviteit). 

De SKM maakt het mogelijk om als individu en als team autonoom te functioneren en tegelijkertijd in verbinding te blijven met het grotere geheel (collega’s, organisatie, samenwerkingpartners, etc.) 

Met de SKM word je van een zelfsturend team een zelfsturende organisatie en ga je van macht naar kracht. 

Een organisatie kan, wanneer het werkt met de SKM, volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bij de SER vrijstelling aanvragen voor het hebben van een OR. Hiertoe dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

Goldenbeld Advies biedt on the job trainingen waarin teams kunnen leren sociocratisch te vergaderen en effectief samen te werken. Ook bied ik onder de vlag van Consent Training & Advies begeleiding bij het sociocratisch inrichten en leiden van organisaties.   

Boektitels

Enkele boektitels waarop ik mijn werk baseer

- Endenburg, G. (1988) Sociocratie. Het organiseren van de besluitvorming. Gelijkwaardigheid bij het nemen van besluiten. Rotterdam:  Sociocratisch Centrum.

- Endenburg. G. (1998) Kennis, macht en overmacht. De lerende organisatie, in het bijzonder de sociocratische kringorganisatie. Delft: Eburon

- Laloux, F. (2015) Reïnventing Organizations. Tielt: Uitgeverij Lannoo n.v. 

- Romme, A.G.L. (2016) The Quest for Professionalism. The Case of Management and Entrepreneurship. Oxford: Oxford University Press

- Van Vliet, G.E. (2009) Een sociocratische visie op de functie van commissaris en toezichthouder. Delft: Eburon

Filmpjes

Interview Monique Cappendijk

over haar praktijkervaring met de sociocratische methode

Blog

Wil je meer weten? 

Bel of mail me voor een gratis kennismaking of ga naar de