Franchise

Een franchise wordt vaak ontwikkeld om een succesvol aanbod breder uit te rollen en de onderneming te doen groeien. Via de franchise kunnen lokale ondernemers een eigen zaak opbouwen, onder de vlag van een vertrouwd merk. Gezamenlijk doel is om het merk en de onderneming verder te ontwikkelen.. 

De verschillen in positie tussen franchisegever en -franchisenemer leiden in de praktijk vaak tot conflicten, die het verder ontwikkelen van de onderneming in de weg zitten.

In de sociocratische franchise leiden verschillen van inzicht en de spanningen die daarmee gepaard gaan juist tot creativiteit en oplossingen, waar zowel de franchisenemer als de franchisegever goed mee verder kunnen. Conflicten hopen zich niet langer op en vertrouwen en ondernemerschap groeien.    

Uit onderzoek van Berenschot (2019) blijkt dat strategische wijzigingen tot een lagere tevredenheid bij franchisenemers leiden. Transparantie, effectief communiceren en deelname aan de besluitvorming worden gezien als sleutelfactoren voor een sterke en langdurige relatie.  

Whitepaper Franchising Berenschot
PDF – 378,8 KB 1544 downloads

Wil je meer weten? 

Bel of mail me voor een vrijblijvende kennismaking