Innovatieve medezeggenschap

Organisaties met meer dan 50 medewerkers zijn volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om een Ondernemingsraad (OR) in te stellen. Niet iedere bestuurder is hier blij mee. In plaats vanuit een gevoel van gezamenlijkheid te werken aan verdere ontwikkeling van de organisatie is polarisatie niet ondenkbaar. Gelukkig biedt de WOR ook een alternatief; organisaties die werken met sociocratie kunnen bij de SER vrijstelling krijgen voor het hebben van een OR. Daarbij moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 

Sociocratie is een volwaardig en krachtig alternatief met een officiële erkenning. Behalve dat met sociocratie (mede)zeggenschap op een prettige en effectieve manier vorm gegeven kan worden, biedt deze methode ook diverse 'bijkomende' voordelen, zoals een transparante cultuur, meer werkplezier bij medewerkers, hogere  klantentevredenheid en lager ziekteverzuim. 

 

Ook voor andere medezeggenschapsorganen, zoals Cliëntenraad, Medezeggenschapsraad en Vrijwilligersraad kan de sociocratische methode bijdragen aan een betere kwaliteit van de medezeggenschap. Voor bestuurders en toezichthoudende organen kan het werken met de sociocratische methode een uitkomst bieden voor het steeds complexer worden van de medezeggenschapsstructuur. De sociocratische methode levert enerzijds een goede bijdrage aan daadwerkelijke (mede)zeggenschap en anderzijds aan een vereenvoudiging van de overlegstructuur.  

 

Monique Wösten - Cappendijk voerde de sociocratische methode in haar organisatie in en kreeg vrijstelling van de SER. In bijgaand artikel kun je lezen over haar bevindingen. 

Artikel HBN OR Informatie
Afbeelding – 889,8 KB 460 downloads

In het magazine van NCZ schreef ik een artikel over het verbeteren van samenwerking met consent. 

Besluitvorming Verbeteren Met Consent
PDF – 1,1 MB 755 downloads

Wil je meer weten? 

Bel of mail me voor een vrijblijvende kennismaking