Zelfsturing

Veel organisaties en teams zijn bezig met een transitie naar een zelfsturende organisatie. Daarbij wordt vaak gekozen voor psychologische empowerment. Doel is medewerkers het gevoel te geven dat ze autonomie hebben in hun werk. Daarmee wordt geprobeerd om de de opbrengsten van zelfsturing te realiseren, zoals hogere arbeidstevredenheid en een groter commitment. Uit onderzoek naar zelfsturing, empowerment en macht (Sinteur, 2018) blijkt dat zelfsturing op basis van psychologisch empowerment alleen, niet duurzaam is. Voor het ervaren van werkelijke autonomie is distributie van zeggenschap nodig en verantwoordelijkheid op het niveau van de uitvoering waar medewerkers vakkundige besluiten kunnen nemen. 

Het spreiden van zeggenschap vraagt nogal wat van professionals, leidinggevenden en bestuurders. Sturen op basis van macht volstaat niet langer. Hoe kun je in het vervolg daadwerkelijk gebruik maken van elkaars deskundigheid, creativiteit en diversiteit? En hoe doe je dat zonder te vervallen in chaos, zonder dat informele machtspatronen de overhand gaan krijgen? Hoe kun je samen macht uitoefenen, gericht op het realiseren van het gemeenschappelijke doel, ieder vanuit een eigen rol en functie en ook nog steeds vanuit een eigen verantwoordelijkheid? Hoe kun je ervoor zorgen dat ieder die specifieke en gezamenlijke verantwoordelijkheid optimaal kan uitoefenen? Hoe kun je zeggenschap op een verantwoorde manier spreiden, zó dat teams en de organisatie als geheel bestuurbaar blijven?    

Van 2017 tot begin 2020 begeleidde ik Huis voor Taal, een samenwerkingsproject van Welzijn Lelystad en de Flevomeer Bibliotheek bij de invoering van de Sociocratische Kringorganisatie Methode. Doel was om zowel het enthousiasme en de energie van deelnemers en vrijwilligers te behouden als tegelijkertijd het project bestuurbaar te maken. In bijgaand artikelen kun je lezen hoe professionals en leidinggevenden van Huis voor Taal het werken met sociocratie ervaren. 

Huis Voor Taal Beter Georganiseerd Met Sociocratie
PDF – 931,8 KB 1257 downloads
Sociocratisch Functioneringsgesprek
PDF – 384,0 KB 1272 downloads

Wil je meer weten? 

Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking