Over mij

Mijn naam is Agnes Goldenbeld en ik ben geboren in Twello (1965). Na mijn middelbare school studeerde ik politicologie in Nijmegen. De keuze voor deze studie kwam voort uit mijn interesse in de werking van macht en emancipatie. In onze samenleving zijn sturing en kaders belangrijk. Hoe gaan die samen met waar individuele mensen warm voor lopen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat individuen, organisaties en overheid elkaar versterken? 

Na een korte onderzoeksbaan aan de Universiteit heb ik jarenlang gewerkt in verschillende functies op het snijvlak van zorg en welzijn. Het ontwikkelen en versterken van organisaties werd een rode draad. 

Ik volgde de Basisopleiding voor Organisatieadviseurs bij het Sioo en een opleiding tot gecertificeerd sociocratisch organisatiedeskundige bij het Sociocratisch Centrum Nederland. 

In 2010 ben ik met Goldenbeld Advies gestart. Ik ben vooral werkzaam op het terrein van zorg en welzijn, maar ook onderwijs, overheid en MKB behoren tot mijn opdrachtgevers.

Als adviseur, procesbegeleider en trainer heb ik professionals, bestuurders, directies en netwerkorganisaties begeleid bij het versterken van hun organisaties en teams. Daarnaast heb ik verschillende (interim) functies vervuld als manager en directeur, zoals bij een organisatie voor GGZ, een hospice en bij het Sociocratisch Centrum Nederland.. 

Mijn interesse in het dynamisch verbinden van sturing van organisaties met de motivatie en kennis van individuele medewerkers heeft zich gaandeweg verdiept. De sociocratische methode biedt een stevige basis, waarmee organisaties goed in staat zijn om hedendaagse vraagstukken op te oplossen.