Zelfsturing gaat goed samen met top-down sturing 

Hoe?

Gelijkwaardigheid in besluitvorming en

hiërarchie in  uitvoering 

   • Aanwezige kennis en inzichten worden optimaal benut

   • Genomen besluiten hebben draagvlak

   • Uitvoering loopt soepel

   • Betrokkenheid medewerkers stijgt
   • Werkplezier gaat omhoog
   • Ziekteverzuim omlaag.

     Deze manier van werken vraagt om

    nieuwsgierige en open houding en doet een beroep op leiderschap.

     

    Wil jij deze uitdaging aangaan? 

     

    Meest recente artikelen

    Wat is consent?

    Consent betekent dat een besluit  pas is genomen wanneer geen van de aanwezigen een overwegend bezwaar heeft. 

    Lees meer »

    Referenties

    Yvonne Wouters - Operationeel directeur Gastouderbureau ViaViela

    Agnes heeft ons begeleid in het opnieuw inrichten  van het overleg met de franchiseraad. Zij heeft dit gestructureerd aangepakt en met veel integriteit en respect voor alle partijen richting gegeven. Mede door haar is er een veel betere samenwerking en balans ontstaan. 

     

     

     

     

     

    Anja van de Hoef - Voorzitter franchise vereniging Gastouderbureau ViaViela

    Agnes heeft onze organisatie geholpen in een tijd waarin er veel verschillende belangen speelden en waarin het wederzijds vertrouwen binnen de organisatie niet groot was. Door de begeleiding van Agnes is er ruimte gekomen voor de inbreng van iedereen. Dit bracht meer respect voor elkaar, evenwicht en gelijkwaardigheid.

    Tevens heeft Agnes er aan bijgedragen dat het proces van vergaderen gedegen werd voorbereid en de juiste informatie inzichtelijk werd voor alle betrokkenen. Dit heeft geleid tot inbreng van betere argumenten waardoor de besluitvorming professioneler verloopt.

    Wij zijn blij met de opgeleverde resultaten van dit begeleidingsproces.

    Kennisplatform Inclusief

    Samenleven (KIS)

    Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft Inclusieve besluitvorming van Goldenbeld Advies opgenomen in haar database, als aanbeveling voor gemeentes. Alle interventies in deze database zijn onderbouwd met wetenschappelijk bewezen mechanismen. 

    KIS wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

    Machteld van den Berg - 

    Directeur CKO Kleurrijk B.V.

    Om onze organisatie statutair sociocratisch in te richten, zodanig dat we ook voldoen aan de voorwaarden van de SER om vrijgesteld te worden van een OR, hebben wij samengewerkt met Agnes. Agnes voegt een hoop expertise toe op dit vlak, door bij te dragen en aan te sluiten bij de bestaande cultuur en structuur van de organisatie. Respect voor ons bedrijf en de gezamenlijke passie om anders te ondernemen, waarbij elke stem daadwerkelijk telt, heeft gemaakt dat ik zeker nog vaker hoop samen te kunnen werken met Agnes

    Linda Rentes - Directeur Coöperatie Verloskundige Praktijken Leiden e.o (LEO)

    Agnes heeft de coöperatie van verloskundigen Leiden (LEO) en omstreken hands-on begeleid bij het sociocratisch vergaderproces. Ik heb Agnes leren kennen als deskundige rustige begeleider. Zij heeft bij LEO, door de juiste vragen te stellen en te coachen, het bestuur, directie en de gespreksleiders de vaardigheden bijgebracht die nodig zijn om deze nieuwe aanpak in te bedden in de organisatie. Agnes heeft de gave goed overzicht te houden over processen en heldere evaluaties te formuleren. Met deze feedback kan je als organisatie weer verder. Ik zou Agnes willen aanbevelen als deskundige op het gebied van de sociocratische kring methode.

    Hanny Jansen - Hoofd Werk & Inkomen Gemeente Utrecht

    Agnes heeft onze vitaliteitsgroep ondersteund in het leren sociocratisch te vergaderen. Sociocratisch vergaderen is echt anders dan we gewend zijn - en dat gold ook voor mij. Wat was het leuk om deze training met elkaar te volgen. Met grote deskundigheid, geduld, humor en een combinatie van leren en doen heeft Agnes ons bij de hand genomen en geleerd de basisbeginselen van sociocratisch vergaderen zelf toe te passen. We hebben ervaren dat maximale betrokkenheid en invloed van alle medewerkers echt samen kan gaan met effectief vergaderen! Na zes keer waren we een heel eind op dreef. En door de combinatie van onze gemotiveerde groep en de betrokken en ontspannen begeleiding van Agnes kijk ik terug op zes hele leuke, waardevolle, verrassende en toepasbare bijeenkomsten. Dank je wel daarvoor Agnes!

    Sabine de Bruijn - Projectmanager Sociaal domein Welzijn Lelystad

    Voor een samenwerkingsverband tussen een welzijnsorganisatie en een bibliotheek zochten we een overleg- en besluitvormingsstructuur waarin de samenwerking maar ook het karakter van het gezamenlijke project kon worden versterkt. Agnes heeft de invoering van de sociocratische kringmethode gefaseerd en met veel geduld begeleid. Ze is bedachtzaam en zorgvuldig en heeft door goed te observeren en te luisteren ons elke keer geholpen bij het ontdekken en aangaan van de volgende stap. Daarbij was het heel fijn dat ze gedurende dit veranderproces ook aandacht had voor de persoonlijke ervaringen van de betrokkenen.

    Mirjam Bloedjes - Projectcoördinator Huis voor Taal Lelystad

     

    Ik heb Agnes leren kennen als manager van het Hospice in Dronten. Zij vertelde mij over de Sociocratische Kring Methode (SKM) en hoe zij die heeft toegepast binnen haar werk voor het Hospice. In mijn eigen rol als projectcoördinator van Huis voor Taal in Lelystad zocht ik naar een manier om onze vergaderingen beter te laten verlopen en om sturing te geven aan het project. Hierbij dacht ik dat de ervaring van Agnes ons verder zou kunnen helpen. Met haar bedrijf Goldenbeld Advies heeft ze ons begeleid om de SKM in te zetten binnen ons team en om de organisatiestructuur vorm te geven. Hands-on en heel praktisch door ons eerst te begeleiden bij onze vergaderingen en zo 'on the job' ons te trainen om zelf aan de slag te gaan als gespreksleider. Ook mochten wij binnen het team het Sociocratische Functioneringsgesprek uitproberen, naar tevredenheid. Over beide ervaringen hebben wij een interview gegeven 

    Huis voor Taal; beter georganiseerd met sociocratie .pdf

    Sociocratisch functioneringsgesprek.pdf

    Lotje Vis - Loopbaan-, sollicitatie-, ondernemerscoach en trainer bij Werkaanwerk.nl

    Agnes en ik leerden elkaar in 2020 leren kennen, in Netwerk578, een netwerk voor ondernemers. In een van de kennissessies heeft Agnes ons meegenomen, in de beginselen van vergaderen volgens de Sociocratische Kring Methode. Een heel leuke workshop, waarin we een besluit namen over een onderwerp, op de sociocratische manier. Ik vond het een eyeopener om te merken hoe je tot een besluit kan komen, waarbij alle deelnemers een gelijkwaardige inbreng hebben en ook van elke deelnemer een bijdrage verwacht wordt. De manier waarop Agnes zo'n bijeenkomst leidt vind ik prettig. Zij houdt rekening met alle deelnemers, verheldert en vraagt door op een heel fijne manier. Inmiddels heeft Agnes ook een inspirerende workshop verzorgd voor het Het Zwolsch Ontbijt Netwerk. In deze workshop stond een vraag van het netwerk centraal, waar we onder haar leiding antwoorden op hebben geformuleerd en waar we mee verder kunnen. Leuk dat deze methode ook zo in het klein, in een workshop, al direct toepasbaar is en resultaat oplevert.

    Paul Goderis i.m. - Voorzitter VPTZ-Arnhem

    Gedurende anderhalf jaar heb ik als bestuurslid van VPTZ-Arnhem samengewerkt met Agnes Goldenbeld. Zij is gedurende deze periode als adviseur betrokken geweest bij de verdere integratie van de terminale thuiszorg in onze regio. Tijdens dit proces heeft zij het bestuur op een deskundige wijze begeleid. Zij heeft veel structuur gebracht in dat proces. Daarbij heeft zij rekening gehouden met de mogelijkheden en de beperkingen die er waren. Transparante werkwijze, open communiceren, sturing geven aan het proces en het bestuur ondersteunen zijn sterke kanten van haar. Daarnaast was zij een aangename gesprekspartner en was het een genoegen om met haar samen te werken.