Zelfsturing werkt wél en gaat goed samen met top-down sturing 

Professionals ruimte geven én tegelijkertijd sturing geven aan de organisatie als geheel is goed mogelijk, zó dat ieder het beste van zichzelf kan geven en je samen op een fijne manier tot de beste dienstverlening komt

Hoe?

Gelijkwaardigheid in besluitvorming en hiërarchie in uitvoering 

Kennis en inzichten die aanwezig zijn worden zo optimaal benut. Genomen besluiten hebben draagvlak en dat maakt dat de uitvoering soepel loopt. Werkplezier gaat omhoog en ziekteverzuim omlaag.

Van macht naar kracht gaan en top down met bottom-up verbinden vraagt om visie, lef en vertrouwen. Juist het delen van macht doet een uitdagend én noodzakelijk beroep op leiderschap. Wil jij deze uitdaging aangaan? 

 

Ik laat je graag zien hoe