Zelfsturing werkt wél en gaat goed samen met top-down sturing 

Hoe?

Gelijkwaardigheid in besluitvorming en

hiërarchie in  uitvoering 

   • Aanwezige kennis en inzichten worden optimaal benut

   • Genomen besluiten hebben draagvlak

   • Uitvoering loopt soepel

   • Betrokkenheid medewerkers stijgt
   • Werkplezier gaat omhoog
   • Ziekteverzuim omlaag.

     Deze manier van werken vraagt om

    visie, lef en vertrouwen en doet een beroep op leiderschap.

     

    Wil jij deze uitdaging aangaan? 

     

    Op 24 september geef ik met Monique Cappendijk, op het Grootste Kennisfestival van Nederland, de workshop 'De essentie van vernieuwende medezeggenschap' Klik voor meer informatie