Zelfsturing werkt wél en gaat goed samen met top-down sturing 

Hoe?

Gelijkwaardigheid in besluitvorming en

hiërarchie in  uitvoering 

   • Aanwezige kennis en inzichten worden optimaal benut

   • Genomen besluiten hebben draagvlak

   • Uitvoering loopt soepel

   • Betrokkenheid medewerkers stijgt
   • Werkplezier gaat omhoog
   • Ziekteverzuim omlaag.

     Deze manier van werken vraagt om

    visie, lef en vertrouwen en doet een beroep op leiderschap.

     

    Wil jij deze uitdaging aangaan? 

     

    Meest recente artikel