'We practice what we preach'

 

In netwerkorganisaties werken verschillende partners met elkaar samen aan een gezamenlijk doel. Hetzelfde geldt voor zelfsturende – zelforganiserende teams. Ook daar werken collega’s samen aan een gemeenschappelijk organisatiedoel. Soms geven wensen binnen het eigen werk of de eigen organisatie spanning in relatie tot het gemeenschappelijk doel, maar die hoeven elkaar niet te bijten. De veelzijdigheid biedt kansen.  Samenwerken geeft extra kracht.  

 

Bij ons is dit niet anders. Ook wij richten ons op een gezamenlijk doel, omdat onze samenwerking ons krachtiger maakt. We werken samen aan het versterken of vormgeven van zelfsturende-zelforganiserende teams en aan het anders inrichten van (mede)zeggenschap. Hier liggen vele kansen voor organisaties. Het is heel goed mogelijk om werkplezier en resultaten significant te verbeteren. Wij hebben daar de nodige ervaring mee en helpen organisaties graag die kant op.

 

Onze opdrachtgevers staan voor de uitdaging om intern – en uiteraard ook extern - met vele betrokkenen voortdurend op één lijn te komen of te blijven. Het doel is een gezamenlijk – breed gedragen koers – te varen. Dit terwijl er onderling vaak verschillen zijn wat betreft werkwijzen, inzichten, kennis, ervaring en soms ook financiering. Tevens willen opdrachtgevers – onder druk van de huidige complexe samenleving - voortvarend kunnen inspelen op de soms snelle veranderingen. Dat vraagt om voldoende eigenaarschap. Hoe organiseer je dit alles binnen verantwoorde grenzen? En hoe geef je hier leiding aan?

 

In onze samenwerking ervaren we hetzelfde als waar we onze klanten graag mee helpen. Naast een gezamenlijk doel streven wij ieder ook naar een goede en succesvolle inrichting van ons eigen werk en onze eigen ondernemingen. We willen voortvarend inspelen op de veranderingen in de samenleving binnen verantwoorde grenzen, en impact maken met wat wij bij te dragen hebben. Bij ons gemeenschappelijke doel hebben we ieder een eigen inbreng vanuit verschillende achtergronden. 

 

Onze verschillen, die we nu bundelen, zijn:

 • We zijn beiden deskundige als het gaat om zelfsturing – zelforganisatie van teams. Agnes Goldenbeld als directeur en adviseur, tevens afgestudeerd als politicoloog.  Monique Cappendijk bestuurlijk en als toezichthouder met een achtergrond bedrijfskundig leiderschap.
 • Beiden hebben we jarenlange ervaring opgedaan in relatie tot de sociocratische (mede)zeggenschap. Agnes Goldenbeld als leidinggevende en officieel erkend sociocratisch organisatie adviseur. Monique Cappendijk als bestuurder van een sociocratische organisatie met een officiële erkenning van de SER en tevens als bestuurder van een sociocratische franchiseorganisatie.
 • Beiden hebben we binnen meerdere werkvelden gewerkt. Agnes Goldenbeld heeft ruime ervaring in zorg en welzijn (geboortezorg, palliatieve zorg, samenwerkingsprojecten met bibliotheek) maar ook onderwijs, overheid en MKB behoren tot haar opdrachtgevers. Monique Cappendijk heeft ruime ervaring in de kinderopvang, samenwerkingsverbanden 0-12, Integrale Kindcentra en het ouderenwerk. 

 

In de manier waarop we ons doel nastreven maken we zelf ook  gebruik van dezelfde sociocratische  inzichten, modellen en tools als waarmee we onze klanten bijstaan en begeleiden. 

Kortom: ‘We practice what we preach’

 

Waar zit onze kracht? 

 • We bewegen soepel op tal van niveaus, van bestuurder/toezichthouder tot medewerker en het netwerk.
 • We hebben jarenlange praktijkervaring, als bestuurder en/of leidinggevende, en als adviseur.
 • Zelfsturing / zelforganisatie en sociocratische (mede)zeggenschap is onze passie.

 

Wat maakt ons uniek? 

 • Gecertificeerd zijn en ervaring hebben met het verkrijgen van de officiële SER erkenning (vrijstelling OR).
 • We verschuiven macht naar kracht door te werken met de sociocratische franchise.

 

Gezamenlijk richten we ons op:

 1. Blended trainingen 
 2. Training on-the-job
 3. Combinatie besluitvorming top-down en bottom up
 4. Sociocratische Kringorganisatiemethode  (SKM), door de SER erkende (mede)zeggenschap
 5. Sociocratische franchise

 

Dit doen we met plezier, passie en kracht onder de naam  Consent Training & Advies !

Meer weten? Bel of mail ons. 

 

Monique Cappendijk   

Passioniek

06-10357189

info@passioniek.nl

www.passioniek.nl    

Agnes Goldenbeld

Goldenbeld Advies

06-26848213 

agnes@goldenbeldavies.nl   

www.goldenbeldadvies.nl

Onze samenwerking in Consent Training & Advies en het 10 jarig bestaan van Goldenbeld Advies vieren we door een introductie kosteloos aan te bieden.

Want wie iets te vieren heeft trakteert. Het gaat om

 • Online vergaderen op sociocratische wijze (een kennismaking met open inschrijving)
 • Eerstvolgende datum is woensdag 30 september a.s. van 10.00 -12.00 uur