Argumentenkaarten OR of SKM (sociocratie)

Benieuwd naar voor- en nadelen van een OR en de Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM) als alternatieve vorm van medezeggenschap? 

Deze argumentenkaarten helpen een helder beeld te krijgen, gezien vanuit alle betrokken perspectieven

 

  • de voor- en nadelen van beide modellen staan helder op een rij
  • argumenten van alle stakeholders komen aan bod (toezichthouders, bestuur/directie, leidinggevenden, medewerkers, OR-leden, klanten/relaties, bedrijfsrisico's en vakbonden)
  • duidelijk wordt dat elk organisatieniveau eigen afwegingen heeft te maken alvorens een keuze kan worden gemaakt
  • m.b.v. de argumentenkaarten kan het gesprek gestart worden

 

Voor wie?

Voor bestuurders en directies van organisaties die groeien naar het aantal van 50 medewerkers of meer en die op zoek zijn naar alternatieven voor een OR, die polarisatie willen voorkomen en het samen werken aan het versterken van bedrijf of organisatie belangrijk vinden.  

 

Praktisch

De Argumentenkaarten worden aangeleverd als Powerpoint, zodat deze direct bruikbaar zijn voor een onderling gesprek en eventueel bij een presentatie kunnen worden gebruikt. 

Bij behoefte aan meer toelichting kunnen de Argumentenkaarten worden doorgenomen met twee adviseurs, zodat er een mogelijkheid is om vragen te stellen. Ook is het mogelijk om een interne gedachtenwisseling te begeleiden. Zie hiervoor het product Oriëntatie alternatieve & innovatieve medezeggenschap. 

 

Wat levert het op?

Je hebt een overzicht van de argumenten voor en tegen een OR dan wel SKM. Hier kan zelf over worden nagedacht en/of het gesprek worden aangegaan met anderen in de organisatie.

 

Dit aanbod komt tot stand binnen de samenwerking Consent Training & Advies