Sociocratisch vergaderen, training on the job

Via een training on the job kan je met je bestaande team in 6 reguliere vergaderingen leren om sociocratisch te vergaderen. Aan de hand van eigen agendapunten leer je als team in 6 bijeenkomsten

 • efficiënter te vergaderen met een heldere structuur
 • besluiten te nemen waar ieder teamlid achter staat
 • om te gaan met verschillende rollen
 • taken toe te delen op een positieve en gedragen manier
 • het sociocratisch gespreksleiderschap eigen te maken
 • wat te doen wanneer iemand geen consent geeft
 • op een creatieve manier om te gaan met spanning
 • hoe te komen tot win-win besluiten, ook in lastige situaties
 • om te gaan met conflicten en weerstand
 • beleid en uitvoering te onderscheiden op een nieuwe manier
 • het probleemoplossend vermogen van het team te vergroten

 

Na de training

Na afloop zijn de teamleden als team in staat om zelfstandig op sociocratische wijze te vergaderen. 

 

Voor wie?

Een managementteam, afdelingsteam, een team van teamcoches of een projectteam, werkzaam in zorg, welzijn, onderwijs, overheid of bedrijfsleven.

 

Locatie en tijd

De training vindt plaats tijdens reguliere vergaderingen, op de locatie die jullie gewend zijn. Indien gewenst is het ook mogelijk om de training online te laten plaatsvinden. 

 

Prijs

De prijs is inclusief voorbesprekingen, voorbereiding, begeleiding tijdens de training, coaching gespreksleider (s), materiaal en reistijd en exclusief reiskosten (0,36 euro p/km)