Oriëntatie franchise en sociocratie

Tijdens deze oriëntatie wordt, na een toelichting over de sociocratische franchise op hoofdlijnen, interactief onderzocht hoe een team staat tegenover een sociocratische franchise.

  • deelnemers worden uitgenodigd om vanuit verschillende perspectieven naar de onderlinge samenwerking te kijken
  • voor- en nadelen van de verschillende franchise-vormen worden   besproken
  • een eerste ervaring wordt opgedaan met hoe samenwerken in een sociocratische franchise eruit zal zien

 

Voor wie?

Franchisegevers en franchisenemers, die op een constructieve en effectieve wijze samen willen nadenken over een alternatieve manier van samenwerken, waarin op een andere manier met spanningen en conflicten wordt omgegaan dan in een reguliere franchise. 

 

Bijeenkomst

  • bijeenkomst van 2 uur; na aanmelding worden datum en tijden nader afgesproken
  • voor een groep van tenminste 3 en maximaal 10 deelnemers
  • begeleiding door 2 ervaren professionals

 

Wat levert het op?

  • globale indruk van wat een sociocratische franchise inhoud 
  • een eerste ervaring met hoe te vergaderen en samen besluiten te nemen vanuit verschillende rollen en perspectieven 
  • inzicht in mogelijk implementatieproces 

 

In- en exclusieg

Datum en tijd in overleg. Locatie in company, eventueel online. Exclusief reiskosten en zaalhuur. 

Wanneer er een vervolgtraject plaatsvindt volgt een gedeeltelijke restitutie van de kosten van deze oriëntatie.