Samenwerken in netwerkorganisaties, met sociocratie

Via dit traject leren partners in netwerkorganisaties om samen besluiten te nemen waar alle betrokkenen achter staan en die tot concrete resultaten leiden. De organisaties leren om met elkaar op één lijn te komen, terwijl ze als netwerkpartners vaak erg verschillend zijn wat betreft werkwijze, omvang, visie en financiering.

 

Programma

Het beproefde programma bestaat uit

 • inspiratiebijeenkomst waarin wordt kennis gemaakt met de sociocratische manier van werken en besluiten
 • training on the job van 6 begeleide reguliere vergaderingen. Aan de hand van eigen agendapunten leert het netwerk
  • efficiënt te vergaderen met een heldere structuur
  • besluiten te nemen waar ieder teamlid achter staat
  • om te gaan met de verschillende rollen
  • taken toe te delen op een positieve en gedragen manier
  • te werken met een eigen sociocratisch gesprekleider
  • beleid en uitvoering te onderscheiden op een nieuwe manier
  • hoe te komen tot win-win besluiten ook in lastige situaties
  • om te gaan met conflicten en weerstand
  • het probleemoplossend vermogen van het netwerk te vergroten
 • twee trainingsdagen voor kernspelers. Tijdens één trainingsdag voor het bestuur en gespreksleiders en een tweede dag voor alle leden van de besluitvormende kring komen onder meer aan de orde
  • de gemeenschapelijke visie, missie en doelstelling
  • het beslisdomein van de besluitvormende kring
  • de overiege beslisdomeinen binnen het netwerk en hun samenhang
  • de uitvoerende structuur
  • het leiden naar consentbesluiten
  • het verloop van een kringvergadering
  • het goed laten verlopen van de besluitvormende kring en de achterban
  • het toepassen van het consentbeginsel (adequaat omgaan met bezwaren, wat te doen met een patstelling, omgaan met spanningen, onderscheiden van beleid en uitvoering)
 • evaluatie

 

Na het adviestraject

Na aflloop van het adviestraject zijn de bij het netwerk aangesloten organisaties in staat om op sociocratische wijze samen te werken. Als gevolg daarvan nemen de besluitvaardigheid en slagvaardigheid toe en worden bestrokkenheid en vertrouwen groter. Om de kwaliteit te borgen wordt aangeraden om een onderhoudspakket af te nemen. Ook behoort het tot de mogelijkheid om de sociocratische werkwijze in de statuten op te nemen.

 

Voor wie?

Netwerkorganisaties in de geboortezorg (VSV's, coöperaties van Verloskundigen, Kraamzorg en Maatschappen), palliatieve zorg, ouderenzorg en welzijn (wijkteams, samenwerkingsprojecten).  

 

Inclusief en exclusief

Prijs is een indicatie. Nadat we besproken hebben wat de bedoeling is maak ik een offerte op maat. 

Zaalhuur en reiskosten zijn bij deze prijs niet inbegrepen.