Zelfsturing met sociocratie

Heb je interesse in hoe de Socicoratische Kringorganisatie Methode (zelf)sturing wel goed mogelijk kan maken, dan kunnen er, na een oriëntatie vervolgstappen worden gezet voor een invoeringstraject. De invulling van dit traject is maatwerk en geven we vorm in overleg.

 

Kenmerkend voor het invoeringstraject is dat het stapsgewijs plaatsvindt, met meerdere momenten waarop we nagaan of het proces naar wens verloopt en of er bijsturing nodig is.

 

Na de invoering

Afhankelijk van de gekozen stappen is (een deel van) de organisatie in staat om zich verder te ontwikkelen m.b.v. de SKM.

Besluitvaardigheid en slagvaardigheid nemen toe. Betrokkenheid en onderling vertrouwen worden groter. Er is een basis gelegd voor een trasparante cultuur, waarin medewerkers het beste van zichzelf geven en je samen tot de beste dienstverlening komt. Er is helderheid over de wijze waarop bestuur en leidinggevenden sturing geven aan de dagelijkse werkzaamheden, bedrijfsprocessen worden goed geïntergreerd en medewerkers hebben invloed op de kaders waarbinnen zij hun werk doen. De verschillende teams functioneren semi-autonoom. Als er spanningen zijn worden deze omgezet in creativiteit.

 

Voor wie?

Organisaties in zorg en welzijn, onderwijs, overheid en bedrijfsleven, waar gezocht wordt naar nieuwe wegen om vorm te geven aan zelfsturing, met behoud van de voordelen van hiërarchie.   

 

Prijs

Nadat we besproken hebben wat de bedoeling is maak ik een offerte op maat. De aangegeven prijs is de uurprijs.