Samenwerken

In netwerkorganisaties werken verschillende samenwerkingspartners met elkaar samen aan één gezamenlijk doel. Ze staan voor de uitdaging om op één lijn te komen, terwijl ze als netwerkpartners vaak erg verschillend zijn wat betreft werkwijze, omvang, visie en financiering. Denk maar samenwerkingsverbanden in de zorg (geboortezorg, palliatieve zorg) en welzijn (wijkteams, samenwerkingsprojecten). Doel is om samen concrete resultaten te bereiken. Hoe doe je dat op een slagvaardige en zorgvuldige manier?  

Een circulaire structuur waarin besluiten worden genomen op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht verschillen in achtergrond, omvang en visie, biedt een oplossing. Juist ook als het spannend wordt gaat het om ieders argumenten en niet om de meeste stemmen gelden. 

Dit lijkt een kleine verandering, maar in overleggen is het effect onmiskenbaar. Deelnemers verplaatsen zich in elkaar, gaan sámen zoeken naar creatieve oplossingen. Oplossingen waar iedere samenwerkingspartner achter staat en mee uit de voeten kan. 

De sociocratische structuur biedt een alternatief voor de manier van samenwerken en besluiten nemen die veel netwerkorganisaties nu toepassen. Vaak is dat een formele stem- of zetelverdeling, met een al dan niet bindende raadpleging van de achterban. Besluiten blijven dan heen en weer gaan tussen bestuur en achterban, of de gesprekken in het bestuur duren eindeloos. Besluitvorming verzandt, of wordt bij meerderheid doorgedrukt. Dat is niet goed voor de onderlinge sfeer, motivatie en betrokkenheid in de netwerkorganisatie. Het realiseren van het gezamenlijk doel komt op die manier niet dichterbij. 

In een sociocratische structuur is de verbinding met de achterban zo geregeld dat hun meningen snel en volwaardig meewegen in de besluitvorming. Afspraken worden sneller gemaakt, protocollen sneller vastgesteld, met compleet draagvlak.

Netwerkorganisaties die gebruik maken van de sociocratische methode ervaren dat de slagvaardigheid toeneemt, de betrokkenheid groter wordt en het onderling vertrouwen groeit. Zo raken jullie beter in staat te doen waar jullie hart ligt: het leveren van goede kwaliteit van zorg en dienstverlening.

 

Goldenbeld Advies helpt netwerkorganisaties sneller besluiten te nemen, die daadwerkelijk worden uitgevoerd

Verschillende beroepsgroepen, waaronder de KNOV, KNMG en KZKZ, geven onder voorwaarden accreditatie punten

voor het volgen van trainingen bij Goldenbeld Advies

Wil je meer weten? 

Neem contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking