Wat is sociocratie? En wat heb je eraan?

Wat is sociocratie? En wat heb je eraan? Foto laat uitleg zien aan een team.

Wil je weten wat sociocratie is en wat je er aan hebt, als leidinggevende in zorg en welzijn?

Ik leg het hier uit in 6 punten. 

1. Gelijkwaardigheid in teams

Met sociocratie neem je besluiten, op basis van gelijkwaardigheid van individuele medewerkers. Het maakt niet uit welke rol iemand heeft, welke achtergrond of eigenschappen. In de besluitvorming is iedereen gelijkwaardig. 

 

Voordeel is dat medewerkers daadwerkelijk grip krijgen op hun werk. Dit is goed voor hun betrokkenheid en is een belangrijke factor bij het voorkomen van ziekteverzuim.  

 

Sociocratische besluitvorming kun je inzetten in teams. Maar ook bijvoorbeeld in besprekingen met medezeggenschapsorganen of in netwerkbijeenkomsten. 

2. Vergaderingen die stromen als een rivier

Met sociocratie krijg je goed ingerichte vergaderingen, met een duidelijke structuur.

 

Iedereen wordt gehoord en beslist daadwerkelijk mee. Verschillen van inzicht leiden niet langer tot conflicten en irritaties, maar tot creatieve oplossingen.

 

Het vergaderen gaat stromen als een rivier en iedereen krijgt energie en goede zin.  

3. Versterken van zelfsturing

Binnen sociocratie zijn teams semi-autonoom. Dat wil zeggen dat ze volledige zeggenschap hebben over de werkzaamheden waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

 

Sociocratie sluit goed aan bij zelfsturing van teams en het lost een aantal problemen van zelfsturing zelfs op. 

 

Teams werken binnen duidelijke kaders en hebben (mede) zeggenschap over die kaders. 

 

Zo voorkom je dat zelfsturende teams overvallen worden door besluiten van bovenin de organisatie. En het bevordert de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie als geheel.      

4. Beter bestuurbare organisatie

Als je een stap verder wilt gaan, kun je met sociocratie ook meer structuur aanbrengen in je organisatie, zodat deze beter bestuurbaar wordt. 

 

Daarmee bedoel ik dat 

  • de verschillende processen in je organisatie beter op elkaar worden afgestemd
  • alle aanwezige kennis wordt benut
  • besluiten draagvlak hebben en de uitvoering vlot verloopt
  • je beter kunt inspelen op veranderingen binnen en buiten je organisatie 

5. Geen ondernemingsraad nodig

Als je met sociocratie werkt kun je vrijstelling krijgen bij de SER, voor het hebben van een Ondernemingsraad. 

Hiervoor is het wel nodig dat je de sociocratische werkwijze verankert in je statuten. En een meerderheid van je medewerkers moet er mee instemmen. 

 

Reden voor deze vrijstelling is, dat met sociocratie medezeggenschap een integraal onderdeel is van je organisatie.   

Op deze manier hoef je geen complexe structuur van medezeggenschapsorganen meer in te richten.

Als je hier meer over wilt weten, lees dan ook het artikel Vernieuwende medezeggenschap, van democratie naar sociocratie

6. De vier basisregels van sociocratie

Het sociocratisch model bestaat uit vier basisregels

  1. Consent regeert de besluitvorming
  2. Beleidsbesluiten worden genomen in een kring
  3. Kringen worden aan elkaar gekoppeld via een dubbele koppeling
  4. Taken en rollen worden verdeeld in een open verkiezing

In De vier basisregels van sociocratie  ga ik hier verder op in.  

Het werken met sociocratie is eenvoudig. Dat is ook de schoonheid ervan. 

Het heeft wel impact en vraagt om training en oefening.   

Het sociocratisch model is ontwikkeld door Gerard Endenburg.


Het woord sociocratie komt van ‘socios’ = groep of gemeenschap en ‘kratein’ = regeren.

De groep, of de gemeenschap regeert. En dus niet het volk regeert (democratie), of één enkeling regeert (autocratie).


Hoe verder?

Wil je meer weten en een keer ervaren hoe sociocratische besluitvorming in de praktijk gaat, nodig me dan uit voor een inspiratiesessie bij jou op locatie. 

 

In een bijeenkomst van 2 a 2,5 uur geef ik jullie een introductie in de 4 basisregels en spelen we een spel, waarin jullie ervaren hoe het is om een sociocratisch besluit te nemen.

 

Ook gaan we in op de vraag wat sociocratie voor jullie team of organisatie kan betekenen. 

Er is alle ruimte voor het stellen van vragen. 

 

Interessant? Deel als je wilt dit artikel met collega's, zodat zij er ook kennis van kunnen nemen. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.